ဦးမျိုးမြင့်

About Me

ဦးမျိုးမြင့်

Chairman & CEO - (MKT Construction Co.,Ltd)
MCEA (မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း) - ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်
ဂန္ဓီဆေးရုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ - ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၁)
၄၂ လမ်း (၈) ရပ်ကွက် သာယာရေး ကော်မတီ - အတွင်းရေးမှူး
Young Developer Association - ဥက္ကဋ္ဌ

About us

Botahtaung Pagoda is one of the most famous pagoda in Myanmar. It has real Buddha Sacred Hair Relic.

  Botahtaung Pagoda located at the Corner of Botahtaung Pagoda and Strand Road

ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဗိုလ် တ ထောင် ဘုရားလမ်းထောင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်

01292169,01201764

botahtaungpagoda.btt@gmail.com