9လက်မပတ်လည်ရွှေစင်ရွှေပြားအလှူရှင်များ

        နိအိုဗွီးရှင်းဆေးရုံမျက်စိအထူးကုနှင့် မျက်မှန်အရောင်းစင်တာမိသားစု (NCO Vision Hospital Eye Care & Optical Center) မှ 9လက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြားတစ်ချပ် ကျပ်(810000)အား (3.10.2017) ရက်နေ့တွင် လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါသည်။ နီအိုဗွီးရှင်း ဆေးရုံ မျက်စိအထူးကုနှင့် မျက်မှန်အရောင်းစင်တာမိသားစု အလှူတော်အား သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ပါသည်။