9လက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြားအလှူရှင်များ

          ဦးစိန်ဝင်း + ဒေါ်ထွေးနု သား မောင်မင်းထွဋ်ဝင်း + မကေခိုင်ထွန်း၊ မောင်မြတ်ထွဋ်ဝင်း + မလှသူဇာနွယ် ၊ မောင်ကေထွဋ်ဝင်း + မနှင်းဟေမာန်ဦး မိသားစုမှ 9လက်မပတ်လည် ရွှေစင်ရွှေပြားတစ်ချပ် ကျပ် 810000 အား (5.10.2017) ရက်နေ့တွင် လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါသည်။ ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်ထွေးနု သား မောင်မင်းထွဋ်ဝင်း+ မကေခိုင်ထွန်း၊ မောင်မြတ်ထွဋ်ဝင်း+ မလှသူဇာနွယ်၊မောင်ကေထွဋ်ဝင်း+မနှင်းဟေမာန်ဦး မိသားစု အလှူတော်အား သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ပါသည်။